Cursos, jornadas y webinarios

13ª EDICIÓ DEL DIA DEL FOC, BARCELONA .
“UNA REVISIÓ DE L'ESTAT ACTUAL DE LA SEGURETAT CONTRA INCENDIS”
13ª EDICIÓN DIA DEL FOC DE BARCELONA.
“UNA REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS”

Jueves, 14 de diciembre de 2017
Dijous, 14 de desembre de 2017
De 9.00 a 14.00 h.

 

 

 

 

 

Programa

• 09.00 h. Acreditacions / Acreditaciones

• 09.30 h. a 9.40 h. Benvinguda, Obertura i Presentació / Bienvenida, Apertura y Presentación
D. Josep M. Juncosa i Morros, cap de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya / jefe de la Escuela de Bomberos y Protección Civil del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña
D. Juli Gendrau i Farguell, director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior / director general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Departamento de Interior/

• 09.40 h. a 09.50 h. Introducció a la jornada / Introducción a la jornada
D. Vicente Mans, director Àrea Passiva / director Área Pasiva, TECNIFUEGO-AESPI

• 09.50 h. a 10.10 h. Novetats del Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis – RIPCI / Novedades del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios / –RIPCI
D. Francisco Herranz, director l’àrea técnica / director área técnica, TECNIFUEGO-AESPI

• 10.10 h. a 10.25 h. Procés d'implementació del nou RIPCI / Proceso de implementación del nuevo RIPCI
D. Miguel Ángel Fernández, vicecoordinador Comitè Sectorial Instal·lació, Manteniment i Enginyeria de Sistemes, Equips i Senyalització / vicecoordinador Comité Sectorial Instalación, Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas, Equipos y señalización, TECNIFUEGO-AESPI

• 10.25 h. a 10.45 h. Guia per a la instal·lació de productes de protecció passiva / Guía para la instalación de productos de protección pasiva
D. Jordi Bolea, coordinador Comitè Sectorial de Productes de Protecció Passiva / coordinador Comité Sectorial de Productos de Protección Pasiva, TECNIFUEGO-AESPI

• 10.45 h. a 11.05 h. Certificació d'instal·lacions o aplicacions de productes de passiva / Certificación de instalaciones o aplicaciones de productos de pasiva
D. Joan Gallart, cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat / jefe del Servicio de Prevención de Bomberos de la Generalitat
D. Albert Gonzàlez, arquitecte del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat / arquitecto del Servicio de Prevención de Bomberos de la Generalitat

• 11.05 h. a 11.15 h. Debat. Precs i preguntes sobre el RIPCI - Taula de ponents / Debate. Ruegos y preguntas sobre el RIPCI - Mesa de ponentes

• 11.15 h. a 11.40 h.        PAUSA PER AL CAFÈ / PAUSA PARA EL CAFÉ

INCENDIS EN HABITATGES / INCENDIOS EN VIVIENDAS

• 11.40 h. a 12.00 h. El paper de les asseguradores en la protecció contra incendis / El papel de las aseguradoras en la protección contra incendios
D. Jon Michelena, director general, director general, CEPREVEN

• 12.00 h. a 13.00 h. Els incendis en habitatges: l'experiència dels mitjans d'extinció / Los incendios en viviendas: la experiencia de los medios de extinción
Anàlisi de la problemàtica / análisis de la problemática
Oportunitats de millora / Oportunidades de mejora
D. Carles Noguera, sotsinspector Cap de la Secció de Prevenció Operativa del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat / subinspector jefe de la Sección de Prevención Operativa del Servicio de Prevención de Bomberos de la Generalitat

• 13.00 h. a 13.20 h. La detecció en habitatges com a mesura básica / La detección en viviendas como medida básica
D. Salvador Torras, membre del Comitè de Detecció / miembro del Comité de Detección, TECNIFUEGO-AESPI

• 13.20 h. a 13.40 h. Debat. Torn obert de paraules sobre SCI en habitatges- Taula de ponents / Debate. Ruegos y preguntas sobre SCI en viviendas- Mesa de ponentes

• 13.40 h. a 14.00 h. Conclusions /Conclusiones

Moderador : D. Jordi Isern

• 14.00 h. Cloenda / Clausura
D. Manel Pardo, director del Cos de Bombers del Ajuntament de Barcelona / director del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona

¿Cuándo?

Jueves, 14 de diciembre de 2017
Dijous, 14 de desembre de 2017
De 9.00 a 14.00 h.

 

¿Dónde?

Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya.  Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya

Escuela de Bomberos y Protección Civil del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, Generalitat de Cataluña

 

 

    Informació centre i accés

    Información centro y acceso 

Ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, km 13,5
08100 Mollet del Vallès (Vallès Oriental)

 

 

Inscripción

Entrada gratuïta / Entrada gratuita. Places limitades fins a completar aforament / Plazas limitadas hasta completar aforo

 

Las plazas disponibles para este curso ya se han agotado. Puede solicitar más información sobre este y otros cursos en la dirección de correo jornadas@tecnifuego.org


Organizan:
Colaboran:
Patrocinan: