Cursos, jornadas y webinarios

14a EDICIÓ DEL DIA DEL FOC, BARCELONA .
“UNA REVISIÓ DE L'ESTAT ACTUAL DE LA SEGURETAT CONTRA INCENDIS UN ANY DESPRÉS DEL RIPCI”
“UNA REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS UN AÑO DESPUÉ DEL RIPCI"

Dimecres, 12 de desembre de 2018
Miércoles, 12 de diciembre de 2018
De 9.00 a 14.00 h.

 

 

 

 

 

Programa

 • 09.00 h. Acreditacions /Acreditaciones
 • 09.15 h. Benvinguda, Opertura i Presentació / Bienvenida, apertura y presentación

  D. Oscar Rosique, president Comissió de Seguretat Contra Incendis  i Emergències del Col legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona /  presidente de la Comisión de Seguridad Contra Incendios y Emergencias del Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona

 • D.Manel Pardo i Sabartés, director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya / director general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Generalitat de Cataluña

  D. Vicente Mans, director Àrea Passiva TECNIFUEGO, Associació Espanyola de Societats de protecció contra incendis / director Área Pasiva TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios

 • 09.30 h. Present i futur de la protecció passiva / Presente y futuro de la protección pasiva

  D. Vicente Mans, director Àrea Passiva / director Área Pasiva TECNIFUEGO

 • 09.45 h. La problemàtica de la incorporació d'instal lacions de PCI en edificis existents / La problemática de la incorporación de instalaciones de PCI en edificios existentes

  D. Víctor Molinet, tècnic de Prevenció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Ajuntament de Barcelona / técnico de Prevención Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Ayuntamiento de Barcelona

 • 10.10 h. Proposta de modificació del DBSI del Codi Tècnic de l'Edificació. Façanes / Propuesta de modificación del DBSI del Código Técnico de la Edificación. Fachadas

  D. Jordi Guivernau, Comitè Sectorial Productes Passiva / Comité Sectorial Productos Pasiva, TECNIFUEGO

 • 10.35 h. Qualificació d'empreses instal·ladores de solucions de protecció passiva contra el foc / Calificación de empresas instaladoras de soluciones de protección pasiva contra el fuego

  D. Jon Michelena, director general CEPREVEN

 • 10.55 h. Torn de preguntes / Turno de preguntas
 • 11.00 h. Pausa per al cafè /Pausa para el café
 • 11.30 h. Norma UNE 23500: 2018 - novetats respecte a l'edició 2012 / Norma UNE 23500: 2018 novedades respecto a la edición 2012

  D. Carlos Luján, president Grup de Treball de la norma UNE23500 / presidente Grupo de Trabajo de la norma UNE23500

 • 11.55 h. Seguretat en cas d'incendi en naus logístiques / Seguridad en caso de incendio en naves logísticas

  D. Carlos Chico, tècnic de Prevenció del Servei de prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Ajuntament de Barcelona / técnico de Prevención Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamenteo, , Seguridad y Movilidad Ayuntamiento de Barcelona

 • 12.20 h. Sistemes de detecció: Vida útil / Sistemas de detección: Vida útil

  D. Lluis Marín, Comitè Sectorial de Detecció / Comité Sectorial de Detección TECNIFUEGO

 • 12.35 h. Noves actes de Manteniment / Nuevas actas de mantenimiento TECNIFUEGO

  D. Mariano de Leonardo, Comitè Sectorial d'Instal·lació, Manteniment i Enginyeria de Sistemes i Equips. Senyalització / Comité Sectorial de Instalación, Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas y Equipos. Señalización TECNIFUEGO

 • 13.00 h. Control d'instal·lacions de protecció contra incendis / Control de instalaciones de protección contra incendios

  D. Joan Carles Esteban, Servei de Seguretat d’Installacions, Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial / Servicio de Seguridad de Instalaciones, Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial

 • 13.25 h. Les actes d'inspecció dels organismes de control / Las actas de inspección de los organismos de control

  D. Jaume Bladé, ASOCAT , Associació d'Organismes de Control de Catalunya / Asociación de Organismos de Control de Cataluña

 • 13.50 h. Debat i conclusions. Tots els ponents / Debate y conclusiones. Todos los ponentes

  Moderador D. Vicente Mans, director Àrea Passiva, director Área Pasiva TECNIFUEGO

 • 14.15 h. Cloenda / Clausura

  D. Joan Pedreny Cap de Protecció Civil i Prevenció de Bombers, Jefe de Proteccion Civil y Prevencion de Bomberos

 

   ORGANIZAN

        

  

   COLABORAN

           

                       

 

   PATROCINAN

 

                        

 

                      

 

                

 

 

        

 

 

¿Cuándo?

Dimecres, 12 de desembre de 2018
Miércoles, 12 de diciembre de 2018
De 9.00 a 14.00 h.

 

¿Dónde?

Collegi D´ Enginyers Graduats i Enginyers Técnics Industrials de Barcelona, Salón de Actos.


    Informació centre i accés

    Información centro y acceso 

 

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona


 

Inscripción

Entrada gratuïta / Entrada gratuita. Places limitades fins a completar aforament / Plazas limitadas hasta completar aforo

 

Las plazas disponibles para este curso ya se han agotado. Puede solicitar más información sobre este y otros cursos en la dirección de correo jornadas@tecnifuego.org